Děti a peníze

Jakmile malé děti začnou odrůstat, začnou toužit po vlastních penězích. A navíc babičky, tetičky a další příbuzní budou dítěti dávat koruny do kasičky. Jak dítě naučit s penězi pracovat a mělo by mít dítě svůj účet?
Tak především záleží na rodičích a na poměrech v rodině, kdy budou dítěti dávat kapesné. Většina dětí dostává menší částky kapesného již od první třídy. Většinou stačí tak akorát na zmrzlinu cestou ze školy, nebo na bonbony. Malé kapesné pro děti od sedmi let je vlastně velice vhodné, děti se budou pomalu učit s penězi pracovat a hlídat si je. Navíc dítě vnímá vaši důvěru, kterou do něj vkládáte, když mu peníze svěříte.
růžové prase
Avšak každé kapesné chce svoje pravidla. Před tím, než začnete dávat dítěti peníze, mu vysvětlete, jak se s penězi zachází, kam je smí a nesmí nosit a k čemu je má. Vysvětlete také dítěti, že si peníze musí šetřit, protože jiné na určitou dobu nedostane. Je dobré si za svým rozhodnutím stát, a pokud dítě utratí všechny peníze během prvních pár dnů, pak prostě má na určitou dobu smůlu.
V poslední době se roztrhl pytel s dětskými účty a elektronickými peněženkami pro děti. Názor odborníků na tuto problematiku se různí. Většina těchto účtů má nastavitelné množství peněz, se kterými může dítě disponovat a můžete na nich zakázat jakékoli jiné transakce. Tento druh kapesného je samozřejmě vhodný až pro větší děti, třeba na střední škole, které už umí s penězi zacházet a ví, že si kartu k účtu a údaje musí hlídat. Je také dobré nechat si zasílat emailem či poštou výpisy k účtu, abyste měli přehled o tom, kolik peněz a za co dítě utrácí. Samozřejmě dítěti musíte především věřit, ale kontrola je naprosto na místě.
prodej limonád
Pokud nechcete dítěti dávat žádné kapesné a argumentujete tím, že dítě má vše co chce a na co si ukáže, je to samozřejmě na vás avšak zaměřte se na to, aby dítě bylo dostatečně vzděláváno v oblasti finanční gramotnosti.