Elektronický recept

Už vám také lékař dává elektronický recept? Již od roku 2018 se jedná o povinnost. Jedná se totiž o zjednodušení vydávání receptů. Výhoda je, že je zasílán elektronicky nebo pomocí sms.

Informační systém má za úkol uhlídat, jestli je daný lék pacientovi dobře předepsán nebo jestli náhodou nedostává větší množství, než ve skutečnosti potřebuje a je povoleno.
ruka se stetoskopem

Původní vize byla taková, že pacient bude mít možnost skrz systém spravovat svoji kartu a mít celkový přehled o lécích. Je totiž důležité mít přehled o tom, zda jste nepřekročili limit, kdy vás čeká nějaká ta preventivní prohlídka nebo očkování. Lékaři by také měli mít přehled o tom, co který doktor pacientovi předepsal.

V dnešní době již funguje omezená verze. Slouží pro komunikaci, mezi lékařem, lékárníkem a v neposlední řadě také úřadem, který kontroluje léčiva. Centrální úložiště také slouží k tomu, aby se lékař podíval, jestli si pacient vyzvedl lék. Samotný pacient přístup do systému nemá.

Jakmile lékař předepisuje lék, pošle pacientovi kód, pomocí kterého lze lék získat v lékárně. Při výdeji může lékárník uložit informace a to jak o samotném lékárníkovi, tak i o pacientovi, kterému má lék vydat. Informace o výdejích by se správně měly uchovávat po dobu až pěti let.

Předepisovat léky tímto způsobem lze již od roku 2011. Do konce roku 2017 fungoval pouze dobrovolně. Od ledna 2018 je jeho používání ale povinnost. Povinnost navíc mají veškerá zdravotnická zařízení a je jedno, jakou mají velikost.

V případech, kdy není umožněn přístup k systému, je umožněno předepsat léky klasickým způsobem.

Lékařům, kteří nebudou tento zákon dodržovat, hrozí pokuta a to až kolem dvou miliónů korun, což rozhodně není málo.
zelené a bílé pilulky

Velká spousta lékařů, kteří jsou starší, s tímto mohou mít problémy, protože na to nemusí být zcela připraveni.

Problém ale může nastat i s pořízení počítačů a zajištění připojení na internet. Můžeme se tedy jen nechat překvapit, co čas ukáže.