Je ten podpis pravý?

Nejrůznějšími technikami dnes lze určit s přesností na desetiny procent pravost či nepravost podpisu na všemožných dokumentech, od závětí až po kupní smlouvy, klidně z doby před šedesáti lety. Nic nebrání tomu i takové písemnosti, o kterých si myslíte, že nenesou váš pravý podpis, zaslat odborníkovi na písmo, písmoznalci, který vám vyhotoví posudek.
textura psaní

Co budu k písmoznalci potřebovat?

Předně budete potřebovat daný dokument, o kterém se domníváte, že nese váš falešný podpis. A jako důkaz a ukázku toho pravého je třeba donést ne jeden, ale hned ideálně 8-10 dokumentů, které nesou váš podpis. Jenže to nestačí. Dokumenty s pravým podpisem musejí být přibližně ze stejné doby, z jaké je i dokument s falešným podpisem. To znamená, pokud byla písemnost s falešným podpisem uzavřena někdy v roce 1987, je třeba k dokázání donést osm, ideálně i deset smluv či písemností s pravým podpisem z období od 1980-1995. Proč je to důležité? Protože lidský podpis, stejně jako zvyky a nátura, se neustále mění a rozvíjejí. Málokdo si ponechá stejný styl podpisu, který užíval před 30 lety. Dále je dobré si připravit nějakou tu tisícovku, neboť služby profesionála budou vždy dražší, než když vám to překontroluje Lojza z hospody.
staré písmo 

Jaké to může mít právní důsledky?

Pokud jste například jako podnikatel „uzavřel“ kupní smlouvu, kterou jste teda určitě vy sám neuzavřel nebo například ve společnosti někdo zfalšoval podpis jednatele, můžete se tímto posudkem, bude-li prokázáno, že podpis je falešný, bránit u soudu proti případným následkům, které dané právní jednání, například ta kupní smlouva, mohla vyvolat. Je tu však důležité podotknout, že čím starší záležitost je, tím je pravděpodobnější, že váš nárok a vaše právo bude více oslabeno, neboli promlčeno. Proto je nejdůležitější se ihned poradím s poradcem a nebo advokátem, co v daném případě dělat. Spousta obchodních smluv totiž podléhá absolutní neplatnosti, pokud se prokáže, že podpis na dané smlouvě je falešný. To poté může mít zásadní vliv nejen pro firmu a podnikatele, ale také pro soukromé záležitosti.