Je Vaše dítě dostatečně samostatné? Co vše obnáší předškolní vzdělávání?

Pokud Vaše dítě čeká po letních měsících nástup do předškolního vzdělávání, tedy do mateřské školky, musí být do jisté míry samostatné, ale také pohybově zdatné a obratné.
voskovky ve skleničce
Co všechno by tedy dítě v předškolním věku mělo zvládat?
•    dobře lézt, chodit, běhat, skákat (i přes překážky)
•    mít správnou chůzi (pravidelný a rytmický krok)
•    obratně házet s míčem
•    znát různé polohy těla, udržet rovnováhu
•    umět také odpočívat
•    umět se zapojit do hry, dodržovat pravidla, umět prohrávat, vyhrávat
•    mít trpělivost u hry i práce
•    výtvarné dovednosti (vytrhávat, skládat, lepit, stříhat)
•    uklízet své věci na správné místo
•    rozsvítit, zhasnout, otevřít či zavřít dveře
•    svlékání, oblékání, obouvání, zouvání, zapnout knoflík, zip
•    vyčistit si zuby, učesat se, umýt si ruce a obličej
•    správně používat toaletu
•    umět stolovat
•    znát své jméno a příjmení
Toto je souhrn úkonů, které by tříleté dítě mělo před nástupem do školky zvládat, pokud máte v některých z nich resty, přes léto můžete ještě dopilovat.
Pojďme se nyní podívat na to, o které věci se Vaše dítě ve školce obohatí a čím Vám bude dělat radost.

Moje první psaníčko:
Dítě se seznámí s tužkou a zvládne napsat vlnku zleva doprava. Zdokonalí si dovednosti v kreslení – kreslíme dům, strom, auto,… Dovede čárat zuby, pilu, šneka nebo klubko, zvládne udržet směr čar.

Učím se číst:
Dítě se naučí rozlišit první hlásku ve slově, podobně znějící slova nebo slova ve větě. Dítě pozná písmena svého jména. Zpaměti se naučí říkadlo, rozpočítadlo nebo písničku, zvládne popsat svoji kresbu i obrázek.

Poznávám svět:
Dítě se naučí něco o věcech a jejich vlastnostech, rozpozná dopravní prostředky, přírodu – roční období, počasí, přírodní jevy (duha). Začne mít pojem o čase – o dni a noci, o částech dne. Naučí se přispívat k životnímu prostředí (třídit odpady).
kluk u želvy
Poznávám lidi a jejich činnosti:
Dítě bude umět vyjmenovat a rozpoznat některá zaměstnání, jak se nechá trávit volný čas a jaké existují sportovní aktivity. Pozná své tělo, ví, kdo je jeho rodina. Začne využívat svých smyslů.